Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Osina

Komisja ds. Finansowych i Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Finansowych i Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/7/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:

 1. rozpatrywania opinii i wniosków do opracowania budżetu gminy i jego zmian,
 2. podatków i opłat lokalnych,
 3. analiza wniosków oraz pism instytucji i organizacji występujących o dofinansowanie ich działalności,
 4. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa,
 5. transportu i dróg,
 6. gospodarki wodnej,
 7. gospodarki nieruchomościami,
 8. rolnictwa, leśnictwa,
 9. rozpatrywania wniosków dotyczących działania placówek oświatowych i kulturalnych,
 10. rozwoju kultury, sportu i rekreacji, turystyki, współpraca z instytucjami promującymi te działania,
 11. ochrony zdrowia,
 12. łagodzenia skutków i warunków życia w rodzinach najuboższych i patologicznych,
 13. pomocy społecznej,
 14. ochrony środowiska i przyrody,
 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 16. ochrony przeciwpożarowej i obronności,
 17. promocji gminy.

2. Przedmiotem działania Komisji mogą być inne zadania zlecone przez Radę Gminy Osina.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ireneusz Pomykała członek
Katarzyna Wąsik 1 wiceprzewodniczący
Kamila Wójcik członek
Łukasz Łokaj 0przewodniczący
Andrzej Łuczak członek