Przejdź do treści

Kamila Wójcik

Zdjęcie: Kamila Wójcik
Zdjęcie: Kamila Wójcik

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Kontakt radny5@osina.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:25:54 Wniosek o zmianę porządku obrad I sesji Rady Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:37:29 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:39:39 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:11:32 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:14:26 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:31:55 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:33:32 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:36:19 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:37:58 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:41:34 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:45:06 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:51:20 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za