Przejdź do treści

Katarzyna Wąsik

Zdjęcie: Katarzyna Wąsik
Zdjęcie: Katarzyna Wąsik

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Kontakt radny12@osina.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:25:51 Wniosek o zmianę porządku obrad I sesji Rady Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:36:39 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:39:37 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:13:19 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:14:24 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:31:53 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:33:30 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:36:14 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:37:55 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:41:33 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:45:03 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:51:18 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za