Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja ds. Finansowych i Społecznych stała 2018-11-22 I/7/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-22 I/1/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-22 I/5/2018