Przejdź do treści

Marek Pakulski

Zdjęcie: Marek Pakulski
Zdjęcie: Marek Pakulski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Kontakt radny2@osina.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:24:34 Wniosek o zmianę porządku obrad I sesji Rady Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:37:09 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:39:26 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:09:56 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:14:04 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:31:31 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:32:43 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:35:19 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:37:00 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:41:12 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:43:00 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:50:57 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za