Przejdź do treści

Jolanta Buksińska

Zdjęcie: Jolanta Buksińska
Zdjęcie: Jolanta Buksińska

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Kontakt radny10@osina.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:26:01 Wniosek o zmianę porządku obrad I sesji Rady Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:36:36 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:39:36 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:13:21 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:14:19 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:31:54 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:33:31 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:36:19 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:37:56 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:41:34 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:45:04 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:51:19 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za