Przejdź do treści

Jarosław Barszczak

Zdjęcie: Jarosław Barszczak
Zdjęcie: Jarosław Barszczak

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Kontakt radny9@osina.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:25:52 Wniosek o zmianę porządku obrad I sesji Rady Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:36:49 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 13:39:59 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:13:04 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:14:29 Głosowanie za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:31:23 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:33:40 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:36:17 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:38:02 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:41:44 Zamknięcie listy kandydatów do powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:45:12 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych I sesja Rady Gminy Osina za
2024-05-07 14:51:16 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina I sesja Rady Gminy Osina za