Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja ds. Finansowych i Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
20-06-2024, godz. 11:00
Miejsce posiedzenia
Świetlica wiejska w Osinie

Porządek obrad