Komisja ds. Finansowych i Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Finansowych i Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/7/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ireneusz Pomykała członek
Katarzyna Wąsik 1 wiceprzewodniczący
Kamila Wójcik członek
Łukasz Łokaj 0przewodniczący
Andrzej Łuczak członek