Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/1/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Doszczeczko członek
Teresa Nowacka 1 wiceprzewodniczący
Marek Pakulski 0przewodniczący
Aleksander Pakulski członek
Anna Pałczyńska członek