Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie włączenia linii oświetleniowej w kierunku stadionu w Sołectwie Osina

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Gminy Osina
data wpływu: 2021-07-26, data przekazania: 2021-07-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Aleksander Pakulski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy Osina

Wydział merytoryczny: budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych, data odpowiedzi: 2021-07-30